Uzatvorenie záväzku na vodiča

Systém má však potenciálny a zneužiteľnú medzeru, pretože je cenovo poskytnutá ochrana len autu a nie priamo vodičovi. V praxi teda môže čerstvý absolvent autoškoly zasadnúť do veľmi výkonného dedkového autá a preháňať sa cestami s podstatne nižším povinným zmluvným poistením než adekvátne uzavretia záväzku. Veľmi zaujímavá myšlienka je neuzatvárať záväzok na auto ale na samotného vodiča.

Počet vlastnených automobilov

Tento princíp s povinným zmluvným poistením konkrétnych osôb sa veľmi blíži klasickému odpovědnostnímu záväzku za škody v občianskom živote či pri výkone profesie. U premávky motorových vozidiel bude ale veľmi ťažké určiť únosné a spravodlivé pre obe strany (vodiča a finančné inštitút). Možnými determinanty by boli nielen vek, bydlisko, vzdelanie či nehodovosť, ale aj intenzita riadenia či počet vlastnených automobilov.   
 

Uzatvorenie záväzku na vodiča
Ohodnoťte příspěvek